61. Edycja Tarnowskiej Ligi Okręgowej

TABELA. Ostatni kocioł 14-go kwietnia g. 9.00-15.30

Duplikacik Renaci, Dom Studenta 22.03.2018

Krakowska Wiosna Brydżowa 2018

Kliknij w obrazek po szczegółowe informacje

Werdykty

Poniższa strona powstała w celu publikacji ciekawych werdyktów i problemów sędziowskich z tarnowskich turniejów lokalnych. Każdy z zawodników biorących udział w tarnowskich turniejach ma prawo do wystosowania pisemnej prośby o ponowne rozpatrzenie werdyktu podjętego podczas turnieju. Ponownie rozpatrzony werdykt nie ma wpływu na wyniki turnieju i jest wydawany wyłącznie w celach merytorycznych i informacyjnych. Konskwencją tak wystosowanej prośby będzie publikacja danego rozdania wraz z uzasadnieniem i wypowiedzią eksperta na poniższej stronie.

Zapraszam do lektury drugiego wniosku o ponowne rozpatrzenie werdyktu i odpowiedzi sędziego, oraz do redagowania podobnych wniosków w przypadku jakichkolwiek wątpliwości zrodzonych podczas tarnowskich turniejów.

WNIOSEK KOL. ANDRZEJA PIETRUCHY

ODPOWIEDŹ SĘDZIEGO - "Czy jesteśmy równi wobec prawa?"

W myśl regulaminu obowiązującego od 1 stycznia bieżącego roku, każdy zawodnik ma prawo do złożenia sędziemu pisemnego wniosku o ponowne rozpatrzenie werdytu podjętego podczas turnieju. Odpowiedź na taki wniosek ma jednak charakter tylko i wyłącznie informacyjny. Celem całej iniciatywy jest propagowanie Prawa Brydżowego, zwiększanie świadomości prawa oraz zwiększenie poczucia sprawiedliwości podczas turniejów (możliwość rozliczania sędziów z ich pracy). W związku z powyższym zachęcam wszystkich zawodników zarówno do lektury pierwszej odpowiedzi na taki wniosek jak i do składania wniosków w przypadku jakichkolwiek wątpliwości podczas turniejów.

WNIOSEK KOL. MARIANA KLOCHA

ODPOWIEDŹ SĘDZIEGO - "Czy powinniśmy alertować trzecioręczne otwarcia?"